Slowmotion video

Slowmotion video

Här kommer en slowmotion stilstudie på Kim från Finnkampen 2011 i Helsingfors.