Training

Björn

En tränares tankar runt Spjut.

Min syn på spjut är att det är en teknisk svår gren, en av friidrottens svåraste som kräver att den aktive genom bra teknik kan kontrollera både styrka och snabbhet för att kunna få till det optimala kastet.  Jag tror inte att man kan uppfinna nya övningar eller rörelser utan det gäller att jobba med erfarenhet som redan finns idag mot ett tydligt mål efter en plan som innehåller variation och stort fokus i alla detaljer. När man tränar 2,5-3,5 timmar per träningspass och det sker 10-12 ggr i veckan finns den inte så stora marginal att öka träningsmängden utan då gäller det att jobba effektivt och fokuserat varje träningspass. Det gäller också att våga kombinera olika övningar för att få ut så mycket effekt som möjligt av varje övning.

Min tro är, för att nå framgång i spjut måste man göra kastningen så okomplicerad som möjligt, vi lägger därför mycket tid på att jobba med tekniska grunderna och på så sätt få en teknik som Kim kan hantera även med högre ansatts fart. Det kanske viktigaste för att nå framgång är att undvika skador och det tror jag man bäst gör genom att träna allsidigt, se till att det blir en bra grundträning som sedan övergår i en styrkefas som leder till en bra fysik som gör att fart och teknik finns när tävlingssäsongen startas upp. Vi är noga med balansen mellan träning och vila men också att varje träningspass genomförs så tekniskt rätt det går och det gäller allt från styrketräningen till rena teknisk pass.

Styrkan är av flera skäl viktigt men den får inte ta över utan ska hela tiden utvecklas tillsammans med tekniken, om vi märker att tekniken blir lidande på grund av att Kim ökat sin fysik så bromsar vi genast upp styrketräningen för att snabbt hitta tillbaka till tekniken.

Största risken för att Kims utveckling ska stanna av är att han drabbas av en allvarlig skada och för att försöka minimera denna risk lägger vi mycket fokus på träningsplanering, uppföljning av träningen och jobba mot tydliga mål, här har vi idag ett mycket givande samarbete med Peter Lundqvist som gör Kims träningsplanering. Jag själv är närvarande på i stort sett alla träningspassen, jag kan dagligen följa Kims utveckling, fysiska status. Jag kan löpande ge information till Peter som kan se att Kim följer den tänkta fysiska plan som krävs för att kunna genomföra alla träningspass i den uppgjorda träningsplaneringen.

Vi har som dom flesta en träning som bygger på olika träningsfaser, varje fas ligger oftast i sex veckors perioder med mindre träning var 3:e vecka som då blir en sk. vilovecka.

Under första perioden är fokus på allmänstyrka och uthållighet, då läggs en viktig grund för att orka med de tuffa pass som kommer i fas 2 – 4 då vi bygger styrka, kastmängd, snabbhet och teknik. När Kim fått en bra och skadefri grundträning är han bättre förberedd och fokuserad på alla andra träningspass vilket leder till en tryggare situation som också utvecklar Kims spjutresultat.

Utvecklingen kommer självklart inte bara på grund av träning utan här kommer faktorer som vila, kost, mental inställning men framför allt förmågan (turen) att undvika skador att spela in och här har Kim fått till en bra balans senaste åren bla genom att jobba med ett bra team av sjukgymnast, naprapat och annan medicinsk expertis som Kim regelbundet träffar.

Vi har nu lagt en 4:a-årig planering för Kim och målet är OS i Rio 2016 så följ gärna Kims resa mot OS på hemsidan www.kimamb.se

Hälsningar Björn.