Contact

Sponsor och mediaansvarig
Rickard Karlsson
e: rickard [a] atrickard.se
t: +46 70-455 03 93

Vill du ha Kim autograf?
 skickar du ett brev med en frankerat svarskuvert till:

Next Nordic Champion AB
Bergsbovägen 11
191 35 Sollentuna